Ajankohtaista

"Aika on liikkuva kuva ikuisuuden liikkumattomuudesta."
- Platon -

Motoristen taitojen kehittäminen kannattaa – tutustu perusteluihin!

Liiketerapiassa puhutaan motorisesta kontrollista, jolla viitataan kehon kykyyn säädellä ja hallita liikkeitä erilaisissa tehtävissä, tilanteissa ja ympäristöissä. Motorinen kontrolli on laaja käsite, joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten lihasvoiman, tasapainon, koordinaation ja liikkumisen suunnittelun. Se liittyy myös siihen, miten aivot käsittelevät informaatiota aistien kautta ja ohjaavat liikettä vastauksena ympäristön vaatimuksiin. Motorinen kontrolli on laajempi käsite…
Lue lisää