Ajankohtaista

"Aika on liikkuva kuva ikuisuuden liikkumattomuudesta."
- Platon -

3 vinkkiä nostoliinan pukemiseen – potilasnostimet lisäävät avustajan ergonomista työskentelyä

Nostoliinojen pukemisessa on erilaisia vaihtoehtoja, joista tyypillisin on nostoliinan pukeminen avustettavan jalkojen välistä ristiin. Avustajien on kuitenkin hyvä tietää myös muita vaihtoehtoja, jotta he osaavat valita nostoliinan pukemisvaihtoehdon asiakaslähtöisesti.

Oletko huomannut, miten herkästi työpaikoilla käytetään vain yhtä ja samaa työkäytäntöä ilman, että pohditaan asiaa asiakaslähtöisesti?  Avustettavan toimintakyvyn ja voimavarojen selvittäminen on peruslähtökohta ergonomisessa avustamisessa. Miten tämä siirtyy konkreettisesti esimerkiksi potilasnostimen käyttöön tai nostoliinan pukemiseen? Tässä blogissa jaan kolme erilaista tapaa pukea nostoliina avustettavalle, jotta siirrot sujuvat turvallisesti ja mukavasti.

A. Nostoliina avustettavan jalkojen välistä ristiin

Yksi yleisimmistä tavoista pukea nostoliina avustettavalle on nostoliinan pukeminen avustettavan jalkojen välistä ristiin. Tämä tapa on tyypillisin ja eniten opastettu pukemistapa. Se sopii useimpiin tilanteisiin, sillä se on turvallinen. Yleensä pukemistapa on myös avustettavalle miellyttävä, kunhan nostoliinan pukija huolehtii, että liina on suorassa eikä liina lähde nostoliinassa painamaan nivustaipeita.

Seuraavat vaiheet auttavat sinua pukemaan nostoliinan oikein pyörätuolissa istuvalle:

  1. Aseta nostoliina avustettavan selän taakse siten, että liina on symmetrisesti ja liinan alaosa ylettyy ristiluuhun asti.
  2. Vedä nostoliina suoraksi avustettavan reisien sivulta siten, että nostoliinan jalkojen nostoon tarkoitetut remmit ylettyvät hyvin reisien alapuolelta jalkojen väliin. Huolehdi, ettei nostoliina ole kiemurassa, sillä epäsuorassa oleva nostoliina aiheuttaa ikävää painetta avustettavan iholle.
  3. Vie nostoliinan jalkojen välissä olevat remmit keskenään ristiin siten, että oikealta puolelta tullut jalkaremmi on menossa vasempaan koukkuun ja vasen jalkaremmi vastaavasti toiselle puolelle.
  4. Kiinnitä nostoliinan remmit turvallisesti nostotangon koukkuihin. Vie ensin nostoliinan yläosan remmit ja sen jälkeen jalkaremmit koukkuihin. Voit säätää istuma-asentoa nostoliinan remmien avulla: mitä kireämmäksi laitat remmit, sitä enemmän avustettavan on istuma-asennossa, jos taas jätät remmit nostoliinan kauimmaisiin lenkkeihin, niin avustettavan asento on enemmän makuulla.
  5. Tarkista, että nostoliina on puettu tasaisesti, ettei esim. istumatyyny tai pyörätuolin käsinoja ole nostoliinan sisällä. Kun avustettava on valmis, niin voitte aloittaa potilasnoston.

B. Nostoliina avustettavan molempien jalkojen alta ristiin, ns. jalat yhtenevässä paketissa

Toinen vaihtoehto on käyttää nostoliinaa siten, että jalat pysyvät yhdessä ja nostoliinan jalkaosat kulkevat molempien jalkojen alta ristiin. Tämä tapa estää lonkkanivelen kiertymisen ja pitää istuma-asennon jalkojen osalta ”paketissa”. Liinan pukemistapa on erittäin hyödyllinen avustettaville, esim. lonkkavaivaisille, jotka pyrkivät välttämään lonkkanivelen kiertymistä.

Kohdassa A. olevat vaiheet ovat muuten yhtenevät, mutta tässä toimintatavassa toimitaan kohdassa kolme seuraavasti:

– Vie nostoliinan vasemmanpuoleinen remmi molempien reisien alta oikealle puolelle ja vastaavasti oikeanpuoleinen jalkaremmi molempien reisien alta vasemmalle puolelle. Tarkista, että nostoliina on suorassa.

Sen jälkeen voit viedä nostoliinan remmit nostotangon koukkuihin, kuten kohdassa A. Tässä nostoliinan pukemistavassa avustettavan istuma-asento on jaloista yhdessä.

C. Nostoliina jalkojen alta samalla puolella oleviin koukkuihin, jalat leveässä haarassa

Tämä vaihtoehto on harvoin käytetty, koska kyseessä on kaikkein riskialttein liinan pukemistapa. Liinan pukemistavan käytön tuleekin perustua harkintaan ja aluksi tapaa tulee kokeilla avustettavalla turvallisesti esim. sängyn päällä. Kun liina puetaan jalkojen alta saman puolen koukkuihin, niin jalat leviävät haara-asentoon. Tämä aiheuttaa sen, että liinassa on suurempi riski putoamiseen kuin edellä mainituissa vaihtoehdoissa, joissa liina puetaan jalkojen alla ristiin.

Nostoliinan pukeminen C-vaihtoehdon mukaisesti on perusteltua, jos:

  • avustettava kokee edellä olevat vaihtoehdot epämukaviksi ja hänelle soveltumattomiksi,
  • avustettava on vatsakas,
  • miehille, sillä etenkin vaihtoehto A voi aiheuttaa sukukalleuksiin ikävä tuntemuksia ja
  • avustettaville, jotka pystyvät hallitsemaan reisien lähentämistä ja siten estämään liinasta putoamisen.

Liinan pukeminen eroaa aiemmista vaihtoehdoista kohdan kolmen osalta: Vie nostoliinan jalkaremmit reisien alta jalkojen väliin. Oikea remmi kannattelee oikeaa alaraajaa ja kiinnittyy nostotangon oikeanpuoleiseen koukkuun. Vasen remmi kannattelee vastaavasti vasenta alaraajaa vasemmanpuoleisessa koukussa.

Nämä kolme erilaista tapaa nostoliinan pukemiseen avustettavalle tarjoavat vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Muista aina varmistaa, että nostoliina on asianmukaisesti kiinnitetty ja että avustettava on turvallisessa ja mukavassa asennossa ennen siirron aloittamista. Turvallinen ja oikeaoppinen nostoliinan käyttö on avain avustettavan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Nostimien käyttö on avustajille ergonomista ja vähentää potilassiirtoihin liittyviä nostoja ja kannatteluja, jolloin avustettavien tule-vaivoja voidaan ennaltaehkäistä huippukuormituksia minimoimalla.

Näihin asioihin pääset syventymään tai voit kokeilla konkreettisesti Ergokortti – terveenä työssä koulutuksissa – tervetuloa mukaan!

 

Tämä blogiteksti on toteutettu Työsuojelurahaston Valitse ilo ja innostus -viestintäkampanjan hankerahoituksella. Kirjoittaja: Virpi Fagerström.