Ergokortti – terveenä työssäTM

”Koulutusratkaisu toiminta- ja työkyvyn edistämiseen”

Ergokortti – terveenä työssäTM

"Koulutusratkaisu sosiaali- ja terveysalan työkuormituksen vähentämiseen"

Ergokortti – terveenä työssäTM

"Koulutusratkaisu oman ammattitaidon kehittymiseen"

Ergokortti – terveenä työssäTM

"Koulutusratkaisu ensihoitotyön keventämiseen."

Ergokortti – terveenä työssäTM

”Koulutusratkaisu toiminta- ja työkyvyn edistämiseen”

Ergokortti

Ergokortti – terveenä työssäTM on Ergomentor Oy:n kehittämä koulutuspalvelu ja tavaramerkki. Koulutuspalvelu sisältää eri toimialojen ergonomiakoulutuksia ja oppimateriaaleja. Ergokortti – terveenä työssäTM -koulutuksen käyneitä on jo yli 1000. Sosiaali- ja terveysalan ergonomiakoulutukset ovat vahvuusaluettamme.

Tule mukaan koulutuksiimme! Saat niistä iloa ja innostusta työhösi. Samalla opit avustustekniikoita, jotka edistävät asiakkaiden toimintakykyä ja keventävät työtäsi. Uusien tietojen ja taitojen avulla pysyt mukana työelämän kehityksessä.

Ergokortti – terveenä työssäTM -koulutuspalvelusta työnantajat saavat kustannustehokkaan tavan henkilöstökoulutusten järjestämiseen. Peruskoulutukseen käyneistä voidaan kouluttaa sisäisiä kouluttajia, jotka jatkavat oppien levittämistä ja päivittämistä lisenssiratkaisun avulla.

Katso video >> Ergokortti – ratkaisu työntekijöiden terveellisyyden edistämiseen


Ergokortti – terveenä työssäTM -koulutukset

Meiltä löydät erilaajuisia ja -tasoisia ergonomiakoulutuksia. Peruskoulutuksesta (3 ops) saat hyvät perustiedot ergonomisesta työskentelystä ja opit ergonomisia taitoja. Peruskoulutuksessa todennat osaamisesi hyvistä ja turvallisista työskentelytaidoista. Tunnustukseksi saat Ergokortti – terveenä työssäTM -kortin. Se on voimassa 5 vuotta.

Päivitys- ja jatkokoulutusten avulla voit syventää ja ylläpitää osaamistasi. Koulutuksissa harjoittelet aiemmin opittuja taitoja ja perehdyt uusiin työmenetelmiin. Koulutusten laajuudet vaihtelevat 1-2 opintopistettä. Halutessasi voit kouluttautua Ergokouluttajaksi, jolloin saat pätevyyden kouluttaa Ergokortti – terveenä työssäTM -peruskoulutuksia.

Katso video >> Haluatko Ergokouluttajaksi?


Sosiaali- ja terveysalan Ergokortti – terveenä työssä™ -koulutuksia:

Peruskoulutukset

Peruskoulutuksesta saat hyvät pohjatiedot ergonomiseen työskentelyyn. Peruskurssien laajuus on 3 opintopistettä. Kurssit ovat monimuoto-opetusta eli ne sisältävät verkko-opiskeluna suoritettavia teoriatehtäviä, lähiopetuksessa tehtävää tekniikkaharjoittelua, oppien siirtovaikutusta käytännön työhön ja näyttökokeen. Koulutuksen aikana tehtävillä kokeilla todennat osaamisesi. Kokeiden hyväksytty suoritus oikeuttaa saamaan Ergokortin. Kortti on voimassa 5 vuotta.

 • Vanhustyön Ergokortti, (linkki koulutuskuvaukseen pdf?)
 • Kotihoitotyön Ergokortti, (linkki koulutuskuvaukseen pdf?)
 • Ensihoitotyön Ergokortti, (linkki koulutuskuvaukseen pdf?)
 • Sairaalatyön Ergokortti, (linkki koulutuskuvaukseen pdf?)
 • Henkilökohtaisten avustajien Ergokortti, (linkki koulutuskuvaukseen pdf?)
 • Omaishoitajien Ergokortti, (linkki koulutuskuvaukseen pdf?)

Päivityskoulutukset

Päivityskoulutukset soveltuvat kaikille ergonomiasta kiinnostuneelle tai sen avulla peruskoulutuksen käynyt voi päivittää Ergokortti – terveenä työssäTM -korttinsa jälleen voimassa olevaksi. Koulutuksista saat lisätietoa ajankohtaisista asioista ja voit syventää ergonomisia taitojaan, sillä koulutukset toteutetaan toiminnallisesti tekniikoita ja tilanteita harjoitellen.

 • Päivitä Ergokorttisi! – Haastavien avustustilanteiden ratkaisupaja
 • Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy ja kaatuneen avustaminen
 • Check this – Ergonomiset vuodesiirrot
 • Liikettä iäkkään avustamiseen
 • Kinestetiikan perusteet ergonomisessa avustamisessa

Jatkokoulutukset

Jatkokoulutukset on tarkoitettu peruskurssin tai vastaavan suorittaneille henkilöille, jotka haluavat syventää omia tietojaan ja taitojaan ergonomisesta avustamisesta. Jatkokoulutuksella voit pätevöityä joko Ergokouluttajaksi tai Ergovastaavaksi. Ergokouluttajana voit toimia itsenäisenä kouluttajana ja levittää tietoja ja taitoja. Ergokouluttajaksi koulutukseen pääsee, kun on ensi suorittanut Ergokortti – terveenä työssäTM -peruskoulutuksen hyvin tiedoin ja taidoin.

 • Ergokouluttajaksi!
 • Ergovastaavaksi!
 • Ergokouluttajien workshop
 • Kinestetiikan ja ergonomian perusteet toimintakyvyn tukemisessa

Ergokortti – terveenä työssäTM -lisenssit Ergokouluttajille

”Lisenssiratkaisulla ergonomia osaksi työhyvinvointia”

Lisenssoitu Ergokouluttaja on oikeutettu pitämään Ergokortti – terveenä työssäTM -peruskoulutuksia. Osallistu Ergokouluttajaksi-koulutukseen ja ryhdy Ergokouluttajaksi! Tarvitsemme jatkuvasti lisää kouluttajia ympäri Suomea.

Ergokouluttajan lisensointi on työnantajan tuki ja turva. Ergokouluttajat huolehtivat työnantajan työturvallisuuslain velvoitteiden toteutuksesta ohjaamalla, perehdyttämällä ja neuvomalla koulutuksiin osallistuvia ergonomiassa ja työn kuormitustekijöiden vähentämisessä. Ergokortti – terveenä työssäTM lisenssit ovat työnantajalle kustannustehokas tapa toteuttaa lakisääteistä koulutusvelvoitetta ja säästää poissaolokustannuksissa.

Ergokortti – terveenä työssäTM -lisenssin haltija saa valmiit oppimateriaalit Ergokortti – terveenä työssäTM -peruskoulutusten järjestämiseen, Ergokouluttajan koulutuspaketin, verkkoympäristöalustan ja koulutusten järjestämiseen liittyvän markkinointimateriaalin. Lisenssi on avaimet käteen -palvelu koulutuksen järjestäjälle. Lisenssiratkaisu takaa, että oppimateriaalit ovat nykyaikaisia ja aina ajan tasalla olevia.

”Sisäisten kouluttajien avulla järjestämme systemaattisesti ja jatkuvasti työturvallisuuslain edellyttämiä ergonomiakoulutuksia organisaatiossamme. Lisenssiratkaisun myötä Ergokouluttajamme koulutukset pohjautuvat viimeisimpään tietoon. Koulutuslisenssien avulla organisaatiomme työtapaturmat ja liikuntaelinvaivoista johtuneet poissaolot ovat vähentyneet.”

Kysy lisenssitarjousta >>
Ergokouluttaja, tilaa tunnuksia >>