Ergonomiakoulutusta vanhustyön ammattilaisille

Vanhustyön Ergokortti

Haluatko keventää työtäsi ja oppia ergonomisia avustustaitoja? Onko asiakkaiden aktivointi ja turvallisuus sinulle tärkeää? Avustatko ikääntyneitä työksesi? Tule mukaan Vanhustyön Ergokortti koulutukseen!

Vanhustyön Ergokortti koulutus on sinulle, joka haluat:

1. Asiakkaallesi laadukasta hoitoa ja kuntoutusta
  • aktivoida ja tukea ikääntyneen itsenäistä liikkumista,
  • huolehtia ikääntyneen jäljellä olevasta toimintakyvystä sekä
  • lisätä ja edistää ikääntyneiden kuntoutumista.

 

2. Huolehtia omasta ja työkaveriesi työkyvystä ja -turvallisuudesta
  • ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja,
  • parantaa työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä
  • hyödyntää viimeaikaista ergonomiatietoa työssäsi.

 

Koulutus soveltuu vanhustyön ammattilaisille

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät ikääntyvien kanssa pääsääntöisesti laitos- ja pitkäaikaissairaanhoidossa. Koulutus sopii myös alan opiskelijoille ja opettajille / kouluttajille. Tarvittaessa koulutus soveltuu myös kotihoidossa työskenteleville.

Tavoitteet

Tavoitteena virkeät ja hyvinvoivat ammattilaiset, jotka hoitavat ikääntyneitä ja tukevat heidän aktiivisuuttaan. Tavoitteena antaa arkityöhön soveltuvia ergonomiaratkaisuja.

Opiskelijoiden tavoitteet
 • Ammattilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy.
 • Potilasturvallisuuden ja avustettavan osallisuuden lisääntyminen.
 • Ergonomisten tekniikoiden ja apuvälineiden käytön hyödyntäminen.
 • Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistyminen työssä ja työyhteisössä.
Koulutustavoitteena vanhustyön kehittäminen
 • Ergonomian edistäminen ja työturvallisuuden lisääminen vanhustyössä
 • Vanhustyön laadun kehittäminen ja kuntouttavan toiminnan tukeminen
 • Vanhustyön kuormitustekijöiden vähentäminen

Oppisisällöt

Teoriasisältöinä sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen. Teoreettinen tutkimustieto yhdistetään käytännönläheiseen ergonomiaopetukseen.

Teoriataustaa verkko-opinnoista
 • Ergonominen avustaminen liikuntaelinongelmien ehkäisyssä (tehtävä 1).
 • Oman kehonhallinta ja fyysinen kunto työkyvyn perustana avustustilanteissa (tehtävä 2).
 • Biomekaniikan ja luonnollisten liikemallien hyödyntäminen avustamisessa (tehtävä 3).
 • Työturvallisuuden kehittäminen ja sitä ohjaavat säädökset sosiaali- ja terveysalalla (tehtävä 4).
Taitoa ja tekniikkaa lähiopetuksesta
 • Liikkumisen perusteet, luonnolliset liikemallit ja avustajan työasennot
 • Avustettavan toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
 • Ammattilaisen oma riskienarviointi, työ- ja potilasturvallisuus
 • Vanhustyön erilaiset avustustilanteet ja niissä avustaminen ergonomisesti
 • Pitkäaikaissairaanhoidossa käytettävien apuvälineiden käyttö ja ergonomian kehittäminen työyhteisössä

Peruskoulutuksen rakenne

 • Monimuotokoulutusta
 • Verkko-opinnot, 4 verkkotehtävää 1,5-2 kk
 • Lähiopetusta ja käytännön harjoittelua 2 pv
 • Käytännön harjoittelua asiakastilanteissa n. 1 kk
 • Kertaus ja näyttökoe 1 pv, näyttökokeessa arvioidaan avustustaitoja koulutuksen päätteeksi.

Kesto

 • Koulutus kestää n. 3 kk, verkko-opinn
 • oista näyttökokeen suorittamiseen.
 • Koulutuksen laajuus on 3 ops tai 1,5 ov eli n. 70 h.

Todistus

 • Koulutuksessa osallistuja hankkii Ergokortti – terveenä työssä™ -peruskoulutukseen vaadittavan pätevyyden.
 • Koulutuksen hyväksytty suoritus oikeuttaa Ergokorttiin (voimassa 5 vuotta).

Hinta

 • 550 €  + alv 24 % / osallistuja.
 • Järjestämme koulutusta myös tilauskoulutuksena työyhteisöille. Kysy tarjousta!

Lisätiedot tai pyydä tarjousta

 • puhelimitse: 040-586 8854
 • sähköpostitse: info@ergomentor.fi
 • ota yhteyttä

Ilmoittaudu

Seuraavat koulutukset

Tutustu myös!

 • Kotihoitotyön Ergokortti
 • Sairaalatyön Ergokortti
 • Ergokouluttajaksi!
 • Päivitä Ergokorttisi!

 

Ergomentor Oy

Koulutuspaikka

 • Avoimissa koulutuksissa Ergomentorin oma koulutustila Turussa (Aninkaistenkatu 12 D 101) ellei toisin mainita.
 • Kysy muissa kaupungeissa pidettävien avointen koulutusten paikkaa järjestäjältä.
 • Tilauskoulutusten paikka sovittavissa tilaajan kanssa.