Ergonomia, työhyvinvointi ja turvallisuus – Ergomentor kouluttaa

”Ilo ja intoa oppimiseen - turvaa tulevaisuuteen!”

Ota yhteyttä

Ergonomia, työhyvinvointi ja turvallisuus – Ergomentor kouluttaa

”Hyvän etsiminen lähimmäisistä auttaa meitä löytämään hyvää itsestämme.”
- Platon -

Ilmoittaudu koulutukseen

Ergonomia, työhyvinvointi ja turvallisuus – Ergomentor kouluttaa

"Oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely."
- Platon -

Ota yhteyttä

Ergonomia, työhyvinvointi ja turvallisuus – Ergomentor kouluttaa

”Viisas haluaa aina olla itseään viisaamman kanssa.”
- Platon -

Ilmoittaudu koulutukseen

Ergonomia, työhyvinvointi ja turvallisuus – Ergomentor kouluttaa

"Kaikessa tekemisessä alku on tärkein."
- Platon -

Ota yhteyttä

Henkilöstö

Virpi Fagerström

Ergomentor Oy:n asiantuntijana, perustajana ja toimitusjohtajana toimii Virpi Fagerström. Olen kouluttaja, kirjoittaja, puhuja ja tiedon etsijä. Näillä elätän ja kehitän itseäni. Toimin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan, ergonomian, työväkivallan ja työturvallisuuden asiantuntijana. Ennen kaikkea olen äiti ja vaimo, joka virkistyy perheen, koiran tai ystävien seurassa. Rakkaita harrastuksiani ovat juoksu, jumppa ja lukeminen.

Ammatissani kiinnostukseni kohteita ovat työn inhimillisyys, vuorovaikutuksellisuus, sujuvuus ja taloudellisuus. Näitä pyrin toiminnallani edistämään, jotta ihmiset voisivat töissään hyvin. Työn ja työskentelyn tulee olla terveellistä ja turvallista – iloa, paloa ja jaksamista!

Veera Salokangas, Vido Oy

Päivi Dyster, TtM ja ft

Kinestetiikan ja ergonomian asiantuntija kouluttajana toimii Päivi Dyster (kliinisen työn osaaja, hanketyönä virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentaminen ja ennen kaikkea opetustyö). Toimin toisen asteen opettajana ja työelämän asiantuntija kouluttajana. Vapaa aikaani ja perhettä arvostan suuresti työni ohella. Minut löytää usein liikkumasta luonnosta tai tanssin parista; kaksi rakasta harrastustani, jotka ovat kulkeneet elämässäni mukana aina jossain muodossa.

Työssäni olen ammattiani ja alaa kehittävä. Arvostan hyvää tiimityötä ja eri ammattilaisten työn arvostus pidän tärkeänä. Pyrin omalta osaltani vastaamaan työelämän tarpeisiin kouluttajana.

Anu Turunen, ft YAMK, tft (amk)

Olen Anu, kuntoutuksen, työhyvinvoinnin ja ergonomian asiantuntija. Haluan auttaa sinutkin löytämään ergonomisen työskentelyn ilon ergo koulutusten kautta.

Kouluttajana olen hyvin käytännön läheinen ja peräänkuulutan opiskelijoiden aktiivista toimimista ja osallistumista koulutukseen. Toistojen kautta saadaan vahvempi ergonominen työskentelytapa omaksi työkskentely tavaksi. Tällä turvataan oma työkyky, työturvallisuus ja potilasturvallisuus.

Ota vastuu omasta työstäsi!