Ajankohtaista

"Aika on liikkuva kuva ikuisuuden liikkumattomuudesta."
- Platon -

Kaatuneen avustaminen kansalaistaidoksi

Kaatumistapaturmatilastot ovat karua luettavaa. Iäkkäiden tapaturmista 80 % johtuu kaatumisesta, liukastumisesta tai putoamisesta. Yli 65-vuotiailla kaatuminen on tavallisin tapaturmaisen kuoleman syy. Ikä on keskeisin kaatumiselle altistava tekijä. Kaatumistapaturmia tuleekin ennaltaehkäistä monella eri tasolla: yksilöiden liikkumiskykyä ja kuntoa tukemalla sekä esteettömillä ympäristöratkaisuilla.

Sote-alan ammattilaiset auttavat useasti kaatuneita ylös lattialta. Kaatuneen lattialta ylös avustaminen on yksi raskaimpia avustustehtäviä ammattilaisille ja aina he eivät edes suoriudu tehtävästä, vaan joutuvat hälyyttämään apua. Apuna käytetään toisia sote-alan ammattilaisia, kuten ensihoitajia, vaikka aina kaatunutta ei ole tarve siirtää jatkohoitoon.

Iäkkäitä hoitavat sote-alan ammattialiset kertovat joutuvansa keskimäärin viikottain avustamaan kaatuneita lattialta ylös. Ensihoitajilla kaatuneen avustamista on lähes joka työvuorossa. Määrät eivät ihmetytä, jos niitä verrataan iäkkäiden kaatumistilastoihin.

Suomessa on n. miljoona yli 65-vuotiasta ja melkein 390 000 sote-alan ammattilaista. Kotona asuvista yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu vuosittain vähintään kerran. Laitoksissa asuvista ikäihmisistä yli 65-vuotiaista kaatuu yli puolet. Toistuvia kaatumisia sattuu joka toiselle kaatuneelle. Ei siis ole ihme, että sote-alan ammattilaisten päivittäisiin tai viikottaisiin työtehtäviin kuuluu kaatuneiden avustaminen.

Omaiset tai muut läheiset auttavat myös satunnaisesti kaatuneita. Ystävieni kertomukset iäkkäiden kaatumisista tai avun odottamisesta ovat hurjia.

– Kaatuneen avustaminen tulisi olla kansalaistaito, jota opetetaan koulussa, tokaisi ystäväni kertoessaan äitinsä joutuneen odottamaan yli 12 tuntia märällä suihkun lattialla apua.

Ammattilaisten tarinat kaatumisista johtuvien avustustilanteiden aiheuttamista selkäkivuista tai muista vaivoista ovat myös ikäviä. Onhan meillä työturvallisuuslaissakin 738/2002 säädetty, ettei liian riskialttiita työtehtäviä tulisi ilman asianmukasia apuvälineitä suorittaa.

Ergomentorilla on onneksi ratkaisu kaatumisten ehkäisyyn tai kaatumisten avustamiseen. Olemme kehittäneet koulutuksen, jonka tavoitteena on lisätä sote-ammattilaisten tietoa kaatumistapaturmien ennaltaehkäisystä ja riskihenkilöiden tunnistamisesta. Lisäksi ammattilaiset saavat koulutuksestamme toimivia tekniikoita, joiden avulla he voivat avustaa kaatuneita ylös itseään kuormittamatta.

Kaatumisten ennaltaehkäisy ja kaatuneen avustaminen koulutuksessa sote-alan ammattilaiset oppivat:

Näistä taidoista on hyötyä, sillä koska vain voi tulla tilanne, jossa joutuu avustamaan kaatuneita kanssaihmisiä. Yleensä siitä saa kiitosta ja ihmetystä. Muistan edelleen, kun eräs miestä väkevämpää ilolientä nauttinut iäkäs herra tokaisi:

Olette te aikamoisia voimanaisia, kun tälläisen miehenkörilään saitte pystyyn!

Tule sinakin oppimaan kansalaistaitoja!

Koulutukseen voit ilmoittautua täältä.

Lisätietoa ikääntyneiden kaatumistapaturmista tai kaatumisten ennaltaehkäisystä voit lukea oheisista linkeistä.