Ergonomiakoulutusta kotihoidossa toimiville

Kotihoitotyön Ergokortti

Haluatko keventää kotihoidossa toimimiseen ja oppia ergonomisia avustustaitoja? Onko asiakkaiden kotona pärjäämisen tukeminen ja aktivointi sinulle tärkeää? Toimitko kotihoidossa? Tule mukaan Kotihoitotyön Ergokortti koulutukseen!

Kotihoitotyön Ergokortti koulutus on sinulle, joka haluat:

1. Tukea asiakkaasi kotona pärjäämistä ja arkikuntoutusta
  • aktivoida ja tukea asiakkaan itsenäistä liikkumista,
  • huolehtia asiakkaan jäljellä olevasta toimintakyvystä sekä
  • lisätä ja edistää asiakkaan arkikuntoutusta kotona.

 

2. Huolehtia omasta ja työkaveriesi työkyvystä ja -turvallisuudesta
  • ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja,
  • parantaa työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä
  • hyödyntää viimeaikaista ergonomiatietoa kotihoitotyössä.

 

Koulutus soveltuu kotihoitotyön ammattilaisille

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät kotihoidossa. Koulutus sopii myös alan opiskelijoille ja opettajille / kouluttajille. Tarvittaessa koulutus soveltuu myös pitkäaikaissairaanhoidossa tai vammaispalvelussa työskenteleville.

Tavoitteet

Tavoitteena virkeät ja hyvinvoivat kotihoidon ammattilaiset, jotka tukevat asiakkaiden kotona pärjäämistä ja heidän aktiivisuuttaan. Tavoitteena antaa kotihoitotyöhön soveltuvia ergonomiaratkaisuja.

Opiskelijoiden tavoitteet
 • Kotihoidossa toimivien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy.
 • Asiakasturvallisuuden ja avustettavan osallisuuden lisääntyminen.
 • Ergonomisten tekniikoiden ja kotihoitoon soveltuvien apuvälineiden käytön hyödyntäminen.
 • Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistyminen kotihoidossa ja työyhteisössä.
Koulutustavoitteena kotihoitotyön kehittäminen
 • Ergonomian edistäminen ja työturvallisuuden lisääminen toisen kotona tehtävässä työssä
 • Kotihoidon laadun kehittäminen ja arkikuntoutuksen sekä kotona pärjäämisen tukeminen
 • Kotihoitotyön kuormitustekijöiden vähentäminen

Oppisisällöt

Teoriasisältöinä sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen kotona tehtävässä työssä. Teoreettinen tutkimustieto yhdistetään käytännönläheiseen ergonomiaopetukseen.

Teoriataustaa verkko-opinnoista
 • Asukkaan ergonominen avustaminen ja tule-ongelmien ennaltaehkäisy kotihoitotyössä (tehtävä 1).
 • Oman kehon hallinta ja asukkaan avustaminen – ratkaisuja haastaviin avustustilanteisiin (tehtävä 2a).
 • Biomekaniikan ja apuvälineiden hyödyntäminen kotihoitotyössä (tehtävä 3).
 • Työturvallisuuden kehittäminen ja sitä ohjaavat säädökset toisen kotona tehtävässä työssä (tehtävä 4).
Taitoa ja tekniikkaa lähiopetuksesta
 • Liikkumisen perusteet, luonnolliset liikemallit ja avustajan työasennot
 • Avustettavan toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
 • Ammattilaisen oma riskienarviointi, työ- ja asiakasturvallisuus
 • Kotihoitotyön erilaiset avustustilanteet ja niissä avustaminen ergonomisesti
 • Kotihoidossa käytettävien apuvälineiden käyttö ja ergonomian kehittäminen työyhteisössä
Itsenäinen videonäyttö ja oman työskentelyn analysointi haastavassa avustustilanteessa (tehtävä 2b)
 • Opiekelija toistaa verkkotehtävän 2a uudelleen lähipäivien ja tutorilta saadun palautteen jälkeen.
 • Käytännön näytössä opiskelija kokeilee uusia ergonomisia ratkaisuja haastavaan asiakastilanteeseen ja arvioi oman työasentonsa tai työkäytännön muutoksia.
 • Opiskelija lähettää haastavat avustustilanteet tutorin arvioitaviksi ja saa palautteen kehittymisestään. Opieskelija tekee myös itsearviointia videolta.

Peruskoulutuksen rakenne

 • Monimuotokoulutusta
 • Verkko-opinnot, 4 verkkotehtävää (sis. käytännön näytön) 1,5 -3 kk
 • Lähiopetusta ja käytännön harjoittelua 2 pv
 • Käytännön harjoittelua asiakastilanteissa n. 1 kk
 • Näyttökoe itsenäinen videointitehtävä 1 pv, näyttökokeessa arvioidaan avustustaitojen kehitystä koulutuksen aikana.

Kesto

 • Koulutus kestää n. 3 kk, verkko-opinnoista näyttökokeen suorittamiseen.
 • Koulutuksen laajuus on 3 ops tai 1,5 ov eli n. 70 h.

Todistus

 • Koulutuksessa osallistuja hankkii Ergokortti – terveenä työssä™ -peruskoulutukseen vaadittavan pätevyyden.
 • Koulutuksen hyväksytty suoritus oikeuttaa Ergokorttiin (voimassa 5 vuotta).

Hinta

 • 550 €  + alv 24 % / osallistuja.
 • Järjestämme koulutusta myös tilauskoulutuksena työyhteisöille. Kysy tarjousta!

Lisätiedot tai pyydä tarjousta

 • puhelimitse: 040-586 8854
 • sähköpostitse: info@ergomentor.fi
 • ota yhteyttä

Ilmoittaudu

Seuraavat koulutukset

Tutustu myös!

 • Vanhustyön Ergokortti
 • Sairaalatyön Ergokortti
 • Ergokouluttajaksi!
 • Päivitä Ergokorttisi!
Ergomentor oy

Koulutuspaikka

 • Avoimissa koulutuksissa Ergomentorin oma koulutustila Turussa (Aninkaistenkatu 12 D 101) ellei toisin mainita.
 • Kysy muissa kaupungeissa pidettävien avointen koulutusten paikkaa järjestäjältä.
 • Tilauskoulutusten paikka sovittavissa tilaajan kanssa.