Ergokortti – terveenä työssäTM

”Koulutusratkaisu toiminta- ja työkyvyn edistämiseen”

Ergokortti – terveenä työssäTM

"Koulutusratkaisu sosiaali- ja terveysalan työkuormituksen vähentämiseen"

Ergokortti – terveenä työssäTM

"Koulutusratkaisu oman ammattitaidon kehittymiseen"

Ergokortti – terveenä työssäTM

"Koulutusratkaisu ensihoitotyön keventämiseen."

Ergokortti – terveenä työssäTM

”Koulutusratkaisu toiminta- ja työkyvyn edistämiseen”

Ergokortti

Ergokortti – terveenä työssäTM on Ergomentor Oy:n kehittämä koulutuspalvelu ja tavaramerkki. Koulutuspalvelu sisältää eri toimialojen ergonomiakoulutuksia ja oppimateriaaleja. Ergokortti – terveenä työssäTM -koulutuksen käyneitä on jo yli 2000. Sosiaali- ja terveysalan ergonomiakoulutukset ovat vahvuusaluettamme.

Tule mukaan koulutuksiimme! Saat niistä iloa ja innostusta työhösi. Samalla opit avustustekniikoita, jotka edistävät asiakkaiden toimintakykyä ja keventävät työtäsi. Uusien tietojen ja taitojen avulla pysyt mukana työelämän kehityksessä.

Ergokortti – terveenä työssäTM -koulutuspalvelusta työnantajat saavat kustannustehokkaan tavan henkilöstökoulutusten järjestämiseen. Peruskoulutukseen käyneistä voidaan kouluttaa sisäisiä kouluttajia, jotka jatkavat oppien levittämistä ja päivittämistä lisenssiratkaisun avulla.

Katso video >> Ergokortti – ratkaisu työntekijöiden terveellisyyden edistämiseen


Ergokortti – terveenä työssäTM -koulutukset

Meiltä löydät erilaajuisia ja -tasoisia ergonomiakoulutuksia. Peruskoulutuksesta (3 ops) saat hyvät perustiedot ergonomisesta työskentelystä ja opit ergonomisia taitoja. Peruskoulutuksessa todennat osaamisesi hyvistä ja turvallisista työskentelytaidoista. Tunnustukseksi saat Ergokortti – terveenä työssäTM -kortin. Se on voimassa 5 vuotta.

Päivitys- ja jatkokoulutusten avulla voit syventää ja ylläpitää osaamistasi. Koulutuksissa harjoittelet aiemmin opittuja taitoja ja perehdyt uusiin työmenetelmiin. Koulutusten laajuudet vaihtelevat 1-2 opintopistettä. Halutessasi voit kouluttautua Ergokouluttajaksi, jolloin saat pätevyyden kouluttaa Ergokortti – terveenä työssäTM -peruskoulutuksia.

Katso video >> Haluatko Ergokouluttajaksi?


Sosiaali- ja terveysalan Ergokortti – terveenä työssä™ -koulutuksia:

Peruskoulutukset

Peruskoulutuksesta saat hyvät pohjatiedot ergonomiseen työskentelyyn. Peruskurssien laajuus on 3 opintopistettä. Kurssit ovat monimuoto-opetusta eli ne sisältävät verkko-opiskeluna suoritettavia teoriatehtäviä, lähiopetuksessa tehtävää tekniikkaharjoittelua, oppien siirtovaikutusta käytännön työhön ja näyttökokeen. Koulutuksen aikana tehtävillä kokeilla todennat osaamisesi. Kokeiden hyväksytty suoritus oikeuttaa saamaan Ergokortin. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Päivityskoulutukset

Päivityskoulutukset soveltuvat kaikille ergonomiasta kiinnostuneelle tai sen avulla peruskoulutuksen käynyt voi päivittää Ergokortti – terveenä työssäTM -korttinsa jälleen voimassa olevaksi. Koulutuksista saat lisätietoa ajankohtaisista asioista ja voit syventää ergonomisia taitoja, sillä koulutukset toteutetaan toiminnallisesti tekniikoita ja tilanteita harjoitellen.

Tutustu Päivitä Ergokorttisi -koulutukseen!

Jatkokoulutukset

Jatkokoulutukset on tarkoitettu peruskurssin tai vastaavan suorittaneille henkilöille, jotka haluavat syventää omia tietojaan ja taitojaan ergonomisesta avustamisesta. Jatkokoulutuksella voit pätevöityä joko Ergokouluttajaksi tai Ergovastaavaksi. Ergokouluttajana voit toimia itsenäisenä kouluttajana ja levittää tietoja ja taitoja työyhteisökouluttajana. Ergokouluttajaksi koulutukseen pääsee, kun on ensin suorittanut Ergokortti – terveenä työssäTM -peruskoulutuksen hyvin tiedoin ja taidoin.


Ergokortti – terveenä työssäTM -lisenssit Ergokouluttajille

”Lisenssiratkaisulla ergonomia osaksi työhyvinvointia”

Lisenssoitu Ergokouluttaja on oikeutettu pitämään Ergokortti – terveenä työssäTM -peruskoulutuksia. Osallistu Ergokouluttajaksi-koulutukseen ja ryhdy Ergokouluttajaksi! Tarvitsemme jatkuvasti lisää kouluttajia ympäri Suomea.

Ergokouluttajan lisensointi on työnantajan tuki ja turva. Ergokouluttajat huolehtivat työnantajan työturvallisuuslain velvoitteiden toteutuksesta ohjaamalla, perehdyttämällä ja neuvomalla koulutuksiin osallistuvia ergonomiassa ja työn kuormitustekijöiden vähentämisessä. Ergokortti – terveenä työssäTM lisenssit ovat työnantajalle kustannustehokas tapa toteuttaa lakisääteistä koulutusvelvoitetta ja säästää poissaolokustannuksissa.

Ergokortti – terveenä työssäTM -lisenssin haltija saa valmiit oppimateriaalit Ergokortti – terveenä työssäTM -perus/ päivityskoulutusten järjestämiseen, Ergokouluttajan koulutuspaketin, verkkoympäristöalustan ja koulutusten järjestämiseen liittyvän markkinointimateriaalin. Lisenssi on avaimet käteen -palvelu koulutuksen järjestäjälle. Lisenssiratkaisu takaa, että oppimateriaalit ovat nykyaikaisia ja aina ajan tasalla olevia.

”Sisäisten kouluttajien avulla järjestämme systemaattisesti ja jatkuvasti työturvallisuuslain edellyttämiä ergonomiakoulutuksia organisaatiossamme. Lisenssiratkaisun myötä Ergokouluttajamme koulutukset pohjautuvat viimeisimpään tietoon. Koulutuslisenssien avulla organisaatiomme työtapaturmat ja liikuntaelinvaivoista johtuneet poissaolot ovat vähentyneet.”

Kysy lisenssitarjousta >>
Ergokouluttaja, tilaa tunnuksia >>