Ensihoitotyöntyön Ergokortti -ergonomiakoulutusta ensihoitajille ja sairaankuljettajille

Ensihoitotyön Ergokortti

Oletko kokenut potilassiirrot, -nostot tai -kuljetukset raskaiksi? Haluatko edistää potilaiden toipumista ja hoitoon pääsyä? Osaatko keventää työtäsi ja hyödyntää ergonomisia avustustaitoja? Onko potilaiden aktivointi ja turvallisuus sinulle tärkeää? Tule mukaan Ensihoitotyön Ergokortti koulutukseen!

Ensihoitotyön Ergokortti koulutus on sinulle, joka haluat:

1. Edistää potilaidesi toipumista ja hoitoon pääsyä

  • välttää potilaiden kipukokemuksia siirtotilanteissa,
  • tukea potilaiden liikkumista ja ripeää kuntoutumista,
  • edistää toipumista ja toimintakyvyn palautumista sekä

2. Huolehtia omasta ja työkaveriesi työkyvystä ja -turvallisuudesta

  • ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja,
  • parantaa työhyvinvointia, -turvallisuutta ja työssä jaksamista sekä
  • hyödyntää viimeaikaista ergonomiatietoa työssäsi.

Koulutus soveltuu ensihoitajille ja sairaankuljettajille

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveys- tai palo- ja pelastusalalla toimiville ensihoitajille, sairaankuljettajille tai henkilöille, jotka tekevät työssään potilassiirtoja- tai kuljetuksia. Koulutus sopii myös paaritaksin kuljettajille, kouluttajille, opettajille tai ensihoitotyön opiskelijoille.

Tavoitteet

Tavoitteena on tukea ammattilaisten jaksamista, jotta he saavat potilaat ripeästi kuljetettua ja hoidettua. Tavoitteena on häiriötön potilassiirtoketju. Koulutuksessa opetetaan ensihoitotyöhön soveltuvia ergonomiaratkaisuja.

Koulutuksen tavoitteena

 • Ehkäistä ammattilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksia.
 • Lisätä potilasturvallisuutta, avustettavan osallisuutta tai hoitoon pääsyn ripeyttä.
 • Hyödyntää ergonomisten tekniikoiden ja apuvälineiden käyttöä.
 • Edistää työturvallisuutta ja -hyvinvointia ensihoidossa ja työyhteisöissä.

Koulutustavoitteena ensihoitotyön kehittäminen

 • Ergonomian edistäminen ja työturvallisuuden lisääminen ensihoidossa.
 • Ensihoitotyöntyön laadun kehittäminen ja häiriöttömän toiminnan tukeminen.
 • Ensihoitotyön kuormitustekijöiden vähentäminen.

Oppisisällöt

Teoriasisältöinä sosiaali-, terveys-, palo- ja pelastusalan työ- ja potilasturvallisuuden edistäminen. Teoreettinen tutkimustieto yhdistetään käytännönläheiseen ergonomiaopetukseen.

Teoriatietämystä koulutuksen verkko-opinnoista

Osallistuja suorittaa verkko-opinnot itsenäisesti tai pienryhmässä. Verkkotehtävät ovat monipuolisia luku-, kirjoitus- tai toiminnallisia tehtäviä, joita on mahdollista tehdä työpäivän aikana. Oppimateriaaleina on interaktiivisia videoita ja käytännönläheisiä esimerkkejä. Ensihoitotyön Ergokortti -koulutuksessa on 4 verkkotehtävää.

 • Ensihoitotyön ergonomia ja koulutusodotukset (tehtävä 1).
 • Hyvä kehonhallinta ennaltaehkäisee tapaturmilta (tehtävä 2).
 • Potilassiirron analysointi: työasennot ja parityö (tehtävä 3).
 • Osaamisen todentaminen – kerää suoritteita (tehtävä 4 = näyttökoe).

Peruskoulutuksen rakenne

 • Monimuotokoulutusta
 • Verkko-opinnot, 4 verkkotehtävää 2 kk
 • Lähiopetusta ja käytännön harjoittelua 2 pv
 • Käytännön harjoittelua potilastilanteissa n. 1 kk
 • Osaamissuoritteiden  = näyttökokeen teko työn tai harjoittelun lomassa.

Kesto

 • Koulutus kestää n. 2-3 kk, verkko-opinnoista näyttökokeen suorittamiseen.
 • Koulutuksen laajuus on 3 osp tai 1,5 ov eli n. 70 h.

Todistus

 • Koulutuksessa osallistuja hankkii Ergokortti – terveenä työssä™ -peruskoulutukseen vaadittavan pätevyyden.
 • Koulutuksen hyväksytty suoritus oikeuttaa Ergokorttiin (voimassa 5 vuotta).

Hinta

 • 600 €  + alv 24 % / osallistuja.
 • Järjestämme koulutusta vain tilauskoulutuksena työyhteisöille. Kysy tarjousta!

Lisätiedot tai pyydä tarjousta

 • puhelimitse: 040-586 8854
 • sähköpostitse: info@ergomentor.fi
 • ota yhteyttä

Seuraavat koulutukset

 • tilauskoulutuksen ajankohta sovittavissa

Tutustu myös!

Koulutuspaikka

 • Järjestämme koulutusta vain tilauskoulutuksena tilaajan järjestämissä koulutustiloissa.