Kotihoitotyön Ergokortti koulutusta kotihoidossa toimiville

Ilmoittaudu mukaan

Kotihoitotyön Ergokortti

Haluatko keventää kotihoidossa toimimiseen ja oppia ergonomisia avustustaitoja? Onko asiakkaiden kotona pärjäämisen tukeminen ja aktivointi sinulle tärkeää? Toimitko kotihoidossa? Tule mukaan Kotihoitotyön Ergokortti koulutukseen!

Kotihoitotyön Ergokortti koulutus on sinulle, joka haluat:

1. Tukea asiakkaasi kotona pärjäämistä ja arkikuntoutusta

  • aktivoida ja tukea asiakkaan kotona pärjäämistä ja liikkumista,
  • ylläpitää asiakkaan toimintakykyä sekä
  • lisätä ja edistää asiakkaan arkikuntoutusta kotona.

2. Huolehtia omasta ja työkaveriesi työkyvystä ja -turvallisuudesta

  • ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja,
  • parantaa työhyvinvointia, -turvallisuutta ja työssä jaksamista sekä
  • hyödyntää viimeaikaista ergonomiatietoa kotihoitotyössä.

Koulutus soveltuu kotihoitotyön ammattilaisille

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät kotihoidossa. Koulutus sopii myös alan opiskelijoille ja opettajille / kouluttajille. Tarvittaessa koulutus soveltuu myös pitkäaikaissairaanhoidossa tai vammaispalvelussa työskenteleville.

Tavoitteet

Tavoitteena virkeät ja hyvinvoivat kotihoidon ammattilaiset, jotka tukevat asiakkaiden kotona pärjäämistä ja heidän aktiivisuuttaan. Tavoitteena antaa kotihoitotyöhön soveltuvia ergonomiaratkaisuja.

Koulutuksen tavoitteena

 • Kotihoidossa toimivien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy.
 • Asiakasturvallisuuden ja avustettavan osallisuuden lisääntyminen.
 • Ergonomisten tekniikoiden ja kotihoitoon soveltuvien apuvälineiden käytön hyödyntäminen.
 • Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistyminen kotihoidossa ja työyhteisössä.

Tavoitteenamme on kehittää kotihoitoa

 • Edistämällä ergonomiaa ja lisäämällä työturvallisuutta toisen kotona tehtävässä työssä
 • Kehittämällä kotihoidon laatua ja arkikuntoutusta sekä tukea kotona pärjäämistä
 • Vähentää kotihoitotyön kuormitustekijöitä

Oppisisällöt

Teoriasisältöinä sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen kotona tehtävässä työssä. Teoreettinen tutkimustieto yhdistetään käytännönläheiseen ergonomiaopetukseen.

Verkko-opinnot lisäävät koulutettavan teoriatietämystä

Osallistuja suorittaa verkko-opinnot itsenäisesti tai pienryhmässä. Verkkotehtävät ovat monipuolisia luku-, kirjoitus- tai keskustelutehtäviä. Oppimateriaaleina on interaktiivisia videoita ja käytännönläheisiä esimerkkejä. Kotihoitotyön Ergokortti -koulutuksessa on 4 verkkotehtävää, joista yksi tehtävä on oman osaamisen todentamista aidoissa avustustilanteissa.

 • Asukkaan ergonominen avustaminen ja tule-ongelmien ennaltaehkäisy kotihoitotyössä (tehtävä 1).
 • Oman kehon hallinta ja asukkaan avustaminen – ratkaisuja haastaviin avustustilanteisiin (tehtävä 2a & 2b).
 • Biomekaniikan ja apuvälineiden hyödyntäminen kotihoitotyössä (tehtävä 3).
 • Työturvallisuuden kehittäminen ja sitä ohjaavat säädökset toisen kotona tehtävässä työssä (tehtävä 4).

Lähiopetuksessa harjoitellaan avustustilanteita ja kokeillaan apuvälineitä

Lähiopetuksessa (16 h) harjoitellaan käytännönläheisesti ja kehollisesti avustustilanteita ja apuvälineiden käyttöä. Valitut apuvälineet soveltuvat kotihoitotyöhön eivätkö edellytä työnantajilta investointeja. Koulutuksessa hyödynnetään asiakasesimerkkejä ja annetaan ratkaisuja päivittäin toistuviin haastaviin avustustilanteisiin. Lähiopetuksessa käytäviä asiakokonaisuuksia ovat:

 • Liikkumisen perusteet, luonnolliset liikemallit ja avustajan työasennot
 • Avustettavan toimintakyvyn arviointi ja aktivointi kotona
 • Ammattilaisen oma riskienarviointi, työ- ja asiakasturvallisuus
 • Kotihoitotyön erilaiset avustustilanteet ja niissä avustaminen ergonomisesti
 • Kotihoidossa käytettävien apuvälineiden käyttö ja ergonomian kehittäminen työyhteisössä

Itsenäinen videonäyttö ja oman työskentelyn analysointi haastavassa avustustilanteessa (tehtävä 2b)

 • Opiekelija toistaa verkkotehtävän 2a uudelleen lähipäivien ja tutorilta saadun palautteen jälkeen.
 • Käytännön näytössä opiskelija kokeilee uusia ergonomisia ratkaisuja haastavaan asiakastilanteeseen ja arvioi oman työasentonsa tai työkäytännön muutoksia.
 • Opiskelija lähettää haastavat avustustilanteet tutorin arvioitaviksi ja saa palautteen kehittymisestään. Opieskelija tekee myös itsearviointia videolta.
 • Tehtävän hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Ergokortti – terveenä työssäTM korttitodistukseen.

Tutustu myös oppimateriaaliimme.

Peruskoulutuksen rakenne

 • Monimuotokoulutusta
 • Verkko-opinnot, 4 verkkotehtävää (sis. käytännön näytön) 1,5 -3 kk
 • Lähiopetusta ja käytännön harjoittelua 2 pv
 • Käytännön harjoittelua asiakastilanteissa n. 1 kk
 • Näyttökokeena itsenäinen videointitehtävä 1 pv, näyttökokeessa arvioidaan avustustaitojen kehitystä koulutuksen aikana. Näyttökokeesta saa kouluttajan palautteen.

Kesto

 • Koulutus kestää n. 3 kk, verkko-opinnoista näyttökokeen suorittamiseen.
 • Koulutuksen laajuus on 3 osp tai 1,5 ov eli n. 70 h.

Todistus

 • Koulutuksessa osallistuja hankkii Ergokortti – terveenä työssä™ -peruskoulutukseen vaadittavan pätevyyden.
 • Koulutuksen hyväksytty suoritus oikeuttaa Ergokorttiin (voimassa 5 vuotta).

Hinta

 • 700 €  + alv 24 % / osallistuja.
 • Järjestämme koulutusta myös tilauskoulutuksena työyhteisöille. Kysy tarjousta!

Lisätiedot tai pyydä tarjousta

 • puhelimitse: 040-586 8854
 • sähköpostitse: info@ergomentor.fi
 • ota yhteyttä

Ilmoittaudu

Seuraavat koulutukset

Tutustu myös!

Ergomentor oy

Koulutuspaikka

 • Avoimissa koulutuksissa Ergomentorin oma koulutustila Turussa (Aninkaistenkatu 12 D 101) ellei toisin mainita.
 • Kysy muissa kaupungeissa pidettävien avointen koulutusten paikkaa järjestäjältä.
 • Tilauskoulutusten paikka sovittavissa tilaajan kanssa.