Sairaalatyön Ergokortti -ergonomiakoulutusta sairaalassa työskenteleville

Sairaalatyön Ergokortti

Haluatko nopeuttaa potilaiden toipumista ja kotiutumista? Haluatko oppia avustamaan kivuttomasti? Osaatko keventää työtäsi ja hyödyntää ergonomisia avustustaitoja? Onko potilaiden aktivointi ja turvallisuus sinulle tärkeää? Tule mukaan Sairaalatyön Ergokortti koulutukseen!

Sairaalatyön Ergokortti koulutus on sinulle, joka haluat:

1. Nopeuttaa potilaidesi toipumista ja kotiutumista

  • aktivoida ja tukea potilaiden liikkumista ja omaa aktiivisuutta,
  • edistää toipumista ja toimintakyvyn palautumista sekä
  • lisätä ja edistää potilaiden kuntoutumista ja kotiutumista.

2. Huolehtia omasta ja työkaveriesi työkyvystä ja -turvallisuudesta

  • ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja,
  • parantaa työhyvinvointia, -turvallisuutta ja työssä jaksamista sekä
  • hyödyntää viimeaikaista ergonomiatietoa työssäsi.

Koulutus soveltuu sairaalatyön ammattilaisille

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät potilaiden kanssa erikoissairaanhoidossa. Koulutus sopii myös alan opiskelijoille ja opettajille / kouluttajille. Tarvittaessa koulutus soveltuu myös pitkäaikaissairaanhoidossa työskenteleville.

Tavoitteet

Tavoitteena on tukea ammattilaisten jaksamista, jotta he voivat hoitaa potilaita ja edistää heidän toipumistaan. Tavoitteena on antaa sairaalatyöhön soveltuvia ergonomiaratkaisuja.

Koulutuksen tavoitteena

 • Ehkäistä ammattilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksia.
 • Lisätä potilasturvallisuutta ja avustettavan osallisuutta.
 • Hyödyntää ergonomisten tekniikoiden ja apuvälineiden käyttöä.
 • Edistää työturvallisuutta ja -hyvinvointia sairaalassa ja työyhteisöissä.

Koulutustavoitteena sairaalatyön kehittäminen

 • Ergonomian edistäminen ja työturvallisuuden lisääminen sairaaloissa.
 • Sairaalatyön laadun kehittäminen ja kuntouttavan toiminnan tukeminen.
 • Sairaalatyön kuormitustekijöiden vähentäminen.

Oppisisällöt

Teoriasisältöinä sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen. Teoreettinen tutkimustieto yhdistetään käytännönläheiseen ergonomiaopetukseen.

Koulutuksen verkko-opinnoista osallistuja lisää teoriatietämystään

Osallistuja suorittaa verkko-opinnot itsenäisesti tai pienryhmässä. Verkkotehtävät ovat monipuolisia luku-, kirjoitus- tai keskustelutehtäviä. Oppimateriaaleina on interaktiivisia videoita ja käytännönläheisiä esimerkkejä. Sairaalatyön Ergokortti -koulutuksessa on 4 verkkotehtävää.

 • Ergonominen avustaminen liikuntaelinongelmien ehkäisyssä (tehtävä 1).
 • Oman kehonhallinta ja fyysinen kunto työkyvyn perustana avustustilanteissa (tehtävä 2).
 • Biomekaniikan ja luonnollisten liikemallien hyödyntäminen avustamisessa (tehtävä 3).
 • Työturvallisuuden kehittäminen ja sitä ohjaavat säädökset sosiaali- ja terveysalalla (tehtävä 4).

Osallistujalle taitoa ja tekniikkaa lähiopetuksesta

Lähiopetuksessa (16 h) harjoitellaan käytännönläheisesti ja kehollisesti avustustilanteita ja apuvälineiden käyttöä. Koulutuksessa hyödynnetään asiakasesimerkkejä ja annetaan ratkaisuja päivittäin toistuviin haastaviin potilassiirtotilanteisiin. Lähiopetuksessa käytäviä asiakokonaisuuksia ovat:

 • Liikkumisen perusteet, luonnolliset liikemallit ja avustajan työasennot
 • Avustettavan toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
 • Ammattilaisen oma riskienarviointi, työ- ja potilasturvallisuus
 • Sairaalatyön erilaiset potilassiirto- ja kuljetustilanteet ja niissä avustaminen ergonomisesti
 • Sairaalassa käytettävien apuvälineiden käyttö ja ergonomian kehittäminen työyhteisössä

 

Peruskoulutuksen rakenne

 • Monimuotokoulutusta
 • Verkko-opinnot, 4 verkkotehtävää 1,5-2 kk
 • Lähiopetusta ja käytännön harjoittelua 2 pv
 • Käytännön harjoittelua potilastilanteissa n. 1 kk
 • Kertaus ja näyttökoe 1 pv, näyttökokeessa arvioidaan avustustaitoja koulutuksen päätteeksi.

Kesto

 • Koulutus kestää n. 3 kk, verkko-opinnoista näyttökokeen suorittamiseen.
 • Koulutuksen laajuus on 3 osp tai 1,5 ov eli n. 70 h.

Todistus

 • Koulutuksessa osallistuja hankkii Ergokortti – terveenä työssä™ -peruskoulutukseen vaadittavan pätevyyden.
 • Koulutuksen hyväksytty suoritus oikeuttaa Ergokorttiin (voimassa 5 vuotta).

Hinta

 • 700 €  + alv 24 % / osallistuja.
 • Järjestämme koulutusta myös tilauskoulutuksena työyhteisöille. Kysy tarjousta!

Lisätiedot tai pyydä tarjousta

 • puhelimitse: 040-586 8854
 • sähköpostitse: info@ergomentor.fi
 • ota yhteyttä

Ilmoittaudu

Seuraavat koulutukset

Tutustu myös!

Koulutuspaikka

 • Avoimissa koulutuksissa Ergomentorin oma koulutustila Turussa (Aninkaistenkatu 12 D 101) ellei toisin mainita.
 • Kysy muissa kaupungeissa pidettävien avointen koulutusten paikkaa järjestäjältä.
 • Tilauskoulutusten paikka sovittavissa tilaajan kanssa.