Ajankohtaista

"Aika on liikkuva kuva ikuisuuden liikkumattomuudesta."
- Platon -

Kuinka omaishoitaja jaksaa? – Kuinka kunnat hoitavat velvollisuuttaan?

Omaishoitajat auttavat lähimmäisiään. He huolehtivat toisista ihmisistä. He hoitavat omaisiaan lähimmäisen rakkaudesta, velvollisuudesta ja omasta halusta. Omaishoitotyö ottaa, mutta se myös antaa. Kuka huolehtii omaishoitajasta? Miten omaishoitaja jaksaa?

Omaishoitajien työ on arvokasta. Heidän ansiostaan monet sairastuneet, vammaiset tai toiminnan rajoitteiset voivat asua kotonaan. Monissa juhlapuheissa omaishoitajien työn merkitys tunnustetaan. Omaishoitajat ovat tärkeä voimavara, joiden arvokasta tehtävää tulee tukea. Omaishoitajien jaksamisesta tulee siis huolehtia. Nyt siihen on saatu aikaiseksi myös konkreettisia tukikeinoja.

Kuntien velvollisuutena on:

 • järjestää omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja ja
 • omaishoitajien valmennusta ja koulutusta (Omaishoitolaki 511/2016).

Lakivelvoite omaishoitajien valmennuksen järjestämisvastuusta on ollut kunnilla vuodesta 2018 lähtien. Tämä koskee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia.

Varsinais-Suomessa omaishoitajien valmennusta on toteutettu 22 kunnan yhteistyönä. Valmennuspalaute oli myönteistä – omaishoitajat kokivat saavansa ajankohtaista tietoa ja virkistystä omaishoitajuuteen. Haluammekin auttaa ja palvella myös muita kuntia lakisääteisen velvollisuuden toteuttamisessa.

Palveluratkaisumme avulla kunnat voivat tarjota omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille valmennusta joko lähiopetuksena tai online-etävalmennuksena. Lisäksi omaishoitajilla on mahdollista valita itsenäinen verkko-opetuspaketti suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Palveluratkaisumme antaa omaishoitajalle valinnanvapautta. Tarjoamme asiantuntevaa valmennsuta ajasta ja paiaksta riippumatta!

Omaishoitajien valmennuksissa on valittavana 4 erilaista teemaa:

 1. Liikkelle vaan! Hoidettavan ja omaishoitajan fyysisen toimintakyvyn tukeminen,
 2. Onko sulla jotakin mielen päällä? Omaishoitajan psyykkisen toimintakyvyn tukeminen,
 3. Verkostoidutaan ja haetaan apua! Omaishoitajan sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen ja
 4. Palveluita, minulle myös! Omaishoitoa tukevat palvelut.

Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • olet tehnyt asuinkuntasi kanssa omaishoitosopimuksen,
 • toimit omaishoitajana,
 • haluat lisätietoa oman hyvinvointisi tueksi omaishoitoon liittyvistä asioista,
 • haluat verkostoitua toisten omaishoitajien kanssa,
 • haluat vahvistaa omaishoitoon liittyviä tietojasi ja taitojasi
 • haluat hengähdystauon itsellesi!

Tule mukaan valmennukseen! Valmennuksesta saat:

 • iloa ja virkistystä,
 • tietoa ja taitoa,
 • apua ja tukea, jotta jaksat laittaa hyvän kiertoon!

Kysy lisätietoa sähköpostitse info@ergomentor.fi tai tiedustele lisätietoa oman kuntasi yhdyshenkilöltä.

Seuraava syksyn 2020 online- etävalmennus on 24.9.2020 klo 12-15.30

Ilmoittautudu tästä!

P.S. Valmennuksessa on tyytyväisyystakuu – tule virkistymään!

Hymyä huuleen ja uusia ajatuksia, niin arjessa jaksaa taas ahertaa! Kysy myös itsenäistä verkkovalmennuspakettia eri kieliversioilla, info@ergomentor.fi