Turvallisesti työssä

Erikoisosaamisena työturvallisuus

Turvallisesti työssä

Erikoisosaamisena työturvallisuus

Turvallisesti työssä

Erikoisosaamisena työturvallisuus

Turvallisesti työssä

Erikoisosaamisena työturvallisuus

Ergomentor Oy on koulutus- ja konsultaatioyritys, jonka kehityskohteita ovat ergonomia, työturvallisuus, työväkivallan torjunta sekä sosiaali- ja terveysala.

Väki vallaton – turvallisesti työssä

Väki vallaton – turvallisesti työssä on käytännönläheinen koulutus, josta saat toimintamalleja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Samalla opit tiedostamaan omien vuorovaikutustaitojen merkityksen työssäsi.

Työturvallisuus osaksi työhyvinvointia

Henkilöstö, jonka työturvallisuuteen ja hyvinvointiin on panostettu, saa aikaan huipputuloksia. Organisaation tehokkuus ja tuottavuus kasvavat samalla, kun työssä jaksaminen paranee. Työpaikalla voidaan keskittyä olennaiseen, kun olosuhteet ovat turvalliset ja ergonomiset toimintatavat ovat juurtuneet henkilöstön mieliin. Ergomentorin avulla tuot työturvallisuuden ja ergonomian parhaat käytännöt pysyväksi osaksi työympäristösi ja -yhteisösi toimintaa.